www.seriekatalogen.se

Alla Sveriges tecknade serier i en databas

Sök!
Serieskapare Original eller nytryck? Om Seriekatalogen.se Kontakt SkickkoderSkickkoder

Skickkoder används för att snabbt beskriva ett objekts generella skick. Skickkoderna finns utskrivna på varje titels sida i katalogen. Åtta skickkoder har sedan länge varit etablerade inom seriesamlarvärlden. Koderna blev senare kompletterade med en graderingsskala som spänner från 1 till 100 där 1 är sämsta och 100 är bästa tänkbara exemplar. Om de båda graderingssätten ska kombineras bör skickkoden stå först och graderingssiffran sist, till exempel VF87 eller GD17. Viktigt att tänka på är att skickkoderna ej ska utläsas eller tolkas lexikaliskt – ”very good” är inte detsamma som ”mycket bra”! Seriekatalogen.se vill också understryka att Mint (MT) tyvärr används alldeles för lättvindigt. Inte ens tidningarna i matbutiken håller det skicket, de har oftast blivit ”förstörda” av hanteringen och exemplaren i bokhandeln kan någon ha bläddrat igenom, för det är det som kan göra skillnaden. Mint-skick är oerhört ovanligt att hitta av i princip vilken titel som helst som inte nyss producerats. Så om du ser ett objekt som utges för att vara i Mint-skick bör du ta det med en nypa salt. Seriekatalogen.se redovisar riktpriser i skick från Good (G/GD) till Near Mint (NM), utgående från snittvärdet inom varje skickintervall.

Skick

Skickkod

Intervall

SnittskickMint

M eller MT

98-100

99

Perfekt nyskick. Exemplaret är oläst och uppvisar inga defekter, inte ens tillverkningstekniska. Hörn och kanter är knivskarpa, ryggen jämn utan brytveck, pappret vitt och färgerna klara.

Near Mint

NM

90-97

94

Nästan perfekt nyskick. Som nytt; exemplaret uppvisar synnerligen små defekter. Endast vid en ingående inspektion kan det upptäckas ytterst obetydliga spår av distibution eller hantering. Ryggen har möjligen några enstaka, knappt märkbara brytveck. Hörn och kanter är kanske inte fullt så perfekta som på ett Mint-exemplar.

Very Fine

VF

75-89

82

Mycket gott skick. Ett välbevarat och snyggt exemplar med få defekter. En rygglipa eller reva på ett par millimeter, minimala veck, något blekt omslag eller obetydligt gulnade sidor kan godtas.

Fine

FN

55-74

65

Gott skick. Ett synligt läst men välvårdat exemplar. Inga störande revor, veck, glipor eller liknande får förekomma. Ryggen är jämn och fast och får inte vara rullad. Mittuppslaget måste sitta fast.

Very Good

VG

35-54

45

Godtagbart skick. Ett normalförslitet exemplar. Läst, men utan några allvarliga defekter. Vad som kan förekomma är obetydligt klotter (t.ex. ifyllt korsord) eller mindre veck, revor och rygglipor. Helhetsintrycket är ett använt men "trevligt" exemplar.

Good

G eller GD

15-34

25

Mindre gott skick. Exemplaret är synligt läst och tämligen medfaret. Omslaget får dock inte vara delat och helst inte löst. Löst mittuppslag kan dock förekomma, liksom klotter i mindre omfattning. Ryggen kan vara rullad och ha långa glipor. Mindre bitar (vanligtvis kant- eller hörnbitar) kan saknas på omslaget.

Fair

F eller FR

5-14

10

Dåligt skick. Ett mycket slitet exemplar med väl synliga defekter. Lösa blad och delar kan förekomma. Även delar som flikar, kuponger, samlarbilder eller mindre delar av omslaget kan saknas. Mer än en halv sida bör inte saknas.

Poor

P eller PR

1-4

3

Mycket dåligt skick. Exemplaret kan uppvisa i princip vilka defekter som helst: tejp, klotter, fläckar o.s.v.Checklista

Här kommer en snabb lathund för viktiga punkter vid skickgradering:

  • Adressetikett: finns det en tryckt adress eller en adressetikett på baksidan? När förlaget skickar ut objekt till sina prenumeranter skickas de ibland inplastade med adressen tryckt på plasten, men i vissa fall på en etikett som klistras fast på objektet. Ibland tryckts adressen direkt på baksidan. Vid en försäljning bör prenumerationsdefekter uppmärksammas.

  • Bilagor: ska det finnas en bilaga? Är den intakt/komplett? Många, speciellt äldre bilagor kan höja ett objekts värde rejält. Det finns bilagor som är värda mer än själva huvudobjektet.

  • Klipp: har objektet pysselsidor, korsord eller liknande? Många titlar har diverse erbjudanden, tävlingar m.m. med en tillhörande kupong att fylla i, klippa ut och skicka in. Var extra vaksam med objekt riktade till barn då dessa titlar ofta har pyssel att klippa ut.

  • Klotter: har objektet pysselsidor, korsord eller liknande? Var extra vaksam med objekt riktade till barn. Barntitlar hanteras oftast av barn, barn har ett konstnärligt begär att uttrycka sig, och gör det gärna.

  • Lukt: lukt är en aspekt som lätt kan missas. Det är omöjligt för en köpare att avgöra om objektet är inplastat eller om det köps via internet. Stark odör av rök (brand eller tobak) samt vind och mögel är typiska saker som ska anges vid en försäljning eller gradering.

  • Lösa blad: finns det lösa blad? Det går många gånger snabbt att avgöra om limmade utgåvor har lösa blad. Ställ objektet på högkant och titta där bladen möter pärmen och se om det finns glipor eller ojämnheter.

  • Mittuppslag: finns det (kolla om eventuell sidnumrering går ihop)? Sitter det fast? Bilagor (postrar m.m.) brukar vara inhäftade här, saknas de?

  • Rost: förekommer rost? I så fall i vilken grad? Har det spridit sig till pappret? Vissa samlare beblandar sig inte med rost, andra kan stå ut med det så länge det inte spridit sig till pappret, och andra har en annan preferens.

  • Skyddsomslag: ska det finnas? Saknas det i så fall?
Ⓒ Seriekatalogen.se 2007 -